Disclaimer

Bonnevoy gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft Bonnevoy geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

Gebruikers van de website bonnevoy.com kunnen informatie of toegang verkrijgen tot websites van derde partijen via hypertext of andere computer links. Websites van derde partijen vallen niet onder het toezicht of controle van Bonnevoy. Bonnevoy maakt geen vertegenwoordiging of garantie over enig website van derden die wordt gelinkt naar of vanaf de website bonnevoy.com.

Bonnevoy is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.