Privacyvoorwaarden

Privacy Datagebruik Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel waarmee je je gegevens hebt afgegeven.
Privacy Dataretentie Je persoonlijke gegevens worden alleen bewaard zolang er relatie tussen beide partijen bestaat.
Privacy Dataverkoop Je persoonlijke gegevens zullen nooit zonder je toestemming worden verkocht of verhuurd.
Privacy Advertentiegebruik Je persoonlijke gegevens zullen nooit zonder je toestemming aan adverteerders worden verstrekt.
Privacy Juridisch Je persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met de autoriteiten totdat wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Voorwaarden

Bonnevoy neemt de privacy van de gebruikers van haar website zeer serieus en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyvoorwaarden omschrijven hoe wij informatie gebruiken en verzamelen tijdens je bezoek aan en het gebruik van de Bonnevoy website op bonnevoy.com en bijbehorende diensten diensten  (hierna te noemen ‘website’). Door het gebruik te maken van de website onderken je en gaat je ermee akoord gebonden te zijn door de bepalingen en voorwaarden van deze privacyvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, maak dan alsjeblieft geen gebruik van deze website.

Informatie die we automatisch verzamelen

Voor het bekijken van de website ben je niet verplicht te registreren voor een account of enige persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. Bonnevoy zal in het algemeen automatisch algemene informatie verzamelen, zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die je hebt bezocht. Deze generieke informatie is niet te herleiden naar de identiteit van de bezoeker. Met dit type geaggregeerde data kunnen wij inzicht krijgen in hoe en hoeveel bezoekers gebruik maken van onze website en met deze informatie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Als onderdeel van dit gebruik van deze gegevens, kunnen wij geaggregeerde informatie, dus geen informatie over u persoonlijk, aan onze partners of bezoekers verstrekken.

Informatie die je ons verstrekt

Bonnevoy verzamelt en verwerk gegevens die je actief aan ons verstrekt. De persoonlijke informatie die je ons verstrekt kan gebruikt worden voor doeleinden zoals het reageren op je vragen of verzoeken, het aanpassen van de inhoud die je ziet en het communiceren over nieuwe functionaliteiten op de website. Als je ons persoonlijke correspondentie stuurt, zoals e-mails, of als andere partijen ons correspondentie stuurt over jou activiteiten op de website, kunnen we deze informatie verzamelen op een manier zodat deze aan jou te koppelen is.

Ons voornaamste doel van het verzamelen van persoonlijke informatie is om je te voorzien van een veilige, snelle en efficiente ervaring. We verzamelen alleen persoonlijke informatie over je die wij nodig achten voor het bereiken van dit doel. Bonnevoy zal je informatie niet verkopen of verhuren aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming. Bonnevoy zal de informatie die het heeft verzameld van je of dat je ter beschikking hebt gesteld alleen delen met authoriteiten op het moment dat wij jurisch daartoe verplicht worden.

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Bonnevoy verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyvoorwaarden heeft gelezen.

Is mijn informatie veilig?

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Als gevolg van bestaande regelgeving kunnen wij niet garanderen dat al je persoonsgegevens nooit onthuld zullen worden op een wijze die niet anders is dan omschreven in deze privacyvoorwaarden. Wij kunnen bijvoorbeeld juridisch gedwongen worden om persoonlijke gegevens te verstrekken aan de overheid of derde partijen kunnen onrechtmatig verkeersstromen of privegesprekken onderscheppen.

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Bonnevoy gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Toegang tot je informatie

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een gespecificeerd verzoek per e-mail naar Bonnevoy sturen om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

Indien Bonnevoy niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Bonnevoy de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Bonnevoy schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Bonnevoy de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Houd er rekening mee dat deze privacyvoorwaarden van tijd tot tijd kan veranderen. We zullen niet uw rechten op grond van deze voorwaarden verminderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, en we verwachten dat de meeste wijzigingen gering zullen zijn. Alle gewijzigde bepalingen zullen dertig dagen na aanvankelijke plaatsing op de website automatisch van kracht zijn. Elke versie van deze voorwaarden kan worden geïdentificeerd op basis van de datum aan de onderkant van deze pagina.

Contact

Als je nog vragen of opmerkingen hebt over deze voorwaarden of over de website in het algemeen, neem dan gerust contact met ons op via privacy@bonnevoy.com.

Gepubliceerd op 25-05-2011